• SKP UBEZPIECZENIA W tym miejscu możesz zapoznać się z dokumentami: Polityka ochrony prywatności SKP Ubezpieczenia Sp Z O.O. INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO Pełnomocnictwo Axahttps://e-skp.pl/wp-content/uploads/2021/06/polityka-prywatnosci-SCU-11-06-2021.pdf Pełnomocnictwo Compensa […]
  • W tym miejscu możesz zapoznać się z dokumentami: Link4 Klauzule Informacyjne SC Ubezpieczenia INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO OWU_LINK4 KARTA PRODUKTU_OC_LINK4 KARTA PRODUKTU_AC_LINK4 KARTA PRODUKTU_ASSISTANCE_LINK4 KARTA PRODUKTU_KLUCZYKIPLUS_LINK4 […]
  • W tym miejscu możesz zapoznać się z dokumentami: Hestia Klauzule Informacyjne SC Ubezpieczenia INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO Oświadczenie administratora danych dla osoby ubezpieczonej Oświadczenie Administratora- ERGO […]
Panel konsultanta